Sitedirect webdesign

 

COLLECTIEVE ALARMOPVOLGING

Met een vestiging in de gemeente Gorinchem heeft Alert Security zich ingericht voor het snel en adequaat uitvoeren van alarmopvolging. 

 

In overleg met de ondernemer wordt een objectgebonden instructie opgesteld, waarin alle afspraken en de vitale punten worden vastgelegd. Deze dient als leidraad voor onze surveillancedienst.

Op het moment dat we een alarmmelding ontvangen van de alarmcentrale, gaat een surveillance-eenheid zo spoedig mogelijk ter plaatse. Alle veiligheidsinstructies in acht nemend zal deze de melding onderzoeken. De surveillant gaat verder te werk zoals dat vooraf met u is doorgesproken en vastgelegd in instructies.  

Bij het bespeuren van onraad zal de surveillant de politie inschakelen. Indien gewenst wordt ook een  waarschuwingsadres in kennis gesteld. De surveillant kan zelfstandig – in overeenstemming met uw wensen – glas en/of braakschade (laten) verhelpen. Als de surveillant vertrekt wordt de locatie weer veilig achtergelaten. 
 

Alle bevindingen en handelingen van de surveillant worden in een rapport verwerkt. Deze rapportage wordt op de afgesproken plaats achtergelaten c.q. wordt per fax of e-mail naar u verzonden.
 

Voordelen:
 

  • Sleutelhouderschap en alarmopvolging vraagstuk is voor u opgelost, 7 dagen per week, 24 uur per dag 
  • Adequate alarmopvolging waarbij de surveillanten zijn uitgerust met hulpmiddelen die beschermingsbieden tijdens deze onderzoeken
  • De kosteloos te plaatsen borden en/of stickers van Alert Security hebben een preventieve
    uitwerking
  • Duidelijke en heldere rapportage
  • Hiermee voldoet u aan de landelijke  politierichtlijn m.b.t. bereikbaarheid sleutelhouders
  • De mogelijkheid om de volgorde en wijze van opvolging te bepalen.
  • Snelle aanrijtijd met een gemiddelde van 15-20 minuten

Collectieve tarieven alarmopvolging

 

Collectieve alarmopvolging

Aantal

Contract

alarmopvolging

Uitruk kosten

max. 1 uur

Langer dan 1 uur

per kwartier

 

Deelnemers1 t/m 15€ 272,- per jaar € 50,68,-€ 12,67,-
Deelnemers16 t/m 30€ 245,- per jaar€ 50,68,-€ 12,67,-
Deelnemers31 of meer€ 220,- per jaar€ 50,68,-€ 12,67,-

 
Bloksurveillance

 

Preventieve controle ronden in de avond en nachtelijke uren.
 

Om optimale preventie te bereiken en onze surveillanten lokaal maximaal bekend te laten zijn, kan Alert Security tijdens de avond en nachtelijke uren (ten tijde dat het pand is verlaten en afgesloten) extra controle ronden uitvoeren. Hierbij verzorgt onze mobiele surveillance dienst een controleronde op het industrieterrein rondom de panden en de straten. Uiteraard wordt ook de aanwezigheid van onbevoegde personen gecontroleerd.
 

Vanzelfsprekend bieden we de mogelijkheid wanneer de wens daar is om het object/pand te openen en/of te sluiten.
 

Collectieve tarieven brand, sluit en controleronden

 

Brand & sluitronde

Per uurPer minuut

Uurtarief

€ 60,00

€ 1,00

 

Algemeen 

 

Alert Security is aangesloten bij:

Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties

Stephensonweg 14

Postbus 693 

4200 AR Gorinchem

(0183) 646 670 

http://www.vpb.nl/
 

De door Alert Security verleende diensten worden uitgevoerd onder auspiciën van het Ministerie van Justitie; registratie onder nummer: ND572.
 

Onze alarmcentrale ViewControl is een volledig gecertificeerde Particuliere Alarmcentrale met vergunning van het Ministerie van Justitie; registratie onder nummer: PAC102.

 

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Holland Zuid.
 

Wilt u profiteren van deze aanbieding? U kunt dan contact opnemen met de Alert Security. 
 

De heer Joost Klaren  

Bezoekadres:       Parabool 150, Sliedrecht 

Postadres:           Postbus 186, 3360 AD  Sliedrecht 

Telefoon:             (0184) 41 04 00

Fax:                    (0184) 42 00 76

E-mail:                info@alert-group.nl