Sitedirect webdesign

 

Wilt U ook uw omzet verhogen?      
Eigen medewerkers die producten “lenen” uit het magazijn, opengemaakte verpakkingen in de voorraadkasten. Het komt vaker voor dan u denkt.

 

Wat is interne criminaliteit?

Het gaat altijd om strafbare, ongewenste en voor uw bedrijf schadelijke handelingen zoals diefstal,  verduistering, fraude, oplichting, corruptie, vernieling, doorspelen van bedrijfsinformatie, sabotage en fysiek geweld tegen collega’s. Het is een gevoelig onderwerp voor veel ondernemingen. Veel ondernemers hebben het er liever niet over en hebben moeite met het doen van aangifte bij de politie. Dat is begrijpelijk want “interne criminaliteit” wordt gepleegd door mensen die je als ondernemer je vertrouwen hebt gegeven. Interne criminaliteit wordt bij grotere bedrijven gedoogd tot een bepaald niveau. De derving loopt erg op, volgens de landelijke metingen (1 miljard derving) Hoe kunt U zelf meewerken aan een omzetverhoging? Hoe kan je meewerken aan het stoppen of terugbrengen van interne criminaliteit?

 

Tips om interne criminaliteit op te sporen of tegen te gaan:

 

- Steekproefsgewijs tassencontrole (vooraf aankondigen in huisreglement, met de dobbelsteenmethode [1] is er geen voorkeur voor een medewerker)
- Verstopte goederen in personeelsruimten of kluisjes is verdacht en niet nodig, controle op deze  ruimtes kan geen kwaad

- Houd ogen en oren open! Spreek elkaar aan op onacceptabel gedrag
- Stel eventueel een vertrouwenspersoon aan waar dingen aan gemeld kunnen worden
- Besteed aandacht aan de gedragingen van uw werknemers
- Wanneer een chauffeur afwijkende rijtijden heeft bij een vaste route, alert zijn.

- Stel een sleutelprocedure op voor de medewerkers die openen en sluiten waarin wordt afgewisseld

- Bespreek wat je kunt doen als je dingen opmerkt binnen het bedrijf, op een werkoverleg

 

Effectief beveiligen is vaak lastig. Huisregels opstellen en erover spreken met de werknemers is de laagste drempel. Camera’s installeren voor het vaststellen van diefstal is de opvolger van bespreekbaar maken. Het installeren van camera’s ter preventie gaat al weer in de kosten lopen, maar een tussenstap is effectief voorraadbeheer of procedures afspreken. 


Communiceer over de maatregelen, ook na een tijdje. Nieuwe medewerkers moeten ook op de hoogte zijn. Evalueer regelmatig om de vinger aan de pols te houden. 

 

Regels en Procedures


Een werknemer betrapt?

Doe altijd aangifte bij de politie! Daarnaast kunt u ervoor kiezen  onderstaande maatregelen te nemen. 

  • schriftelijk waarschuwen met kopie in personeelsdossier
  • overplaatsing, schorsing, ontheffing uit functie 
  • ontslag op staande voet, wegens dringende redenen
  • indien aanwezig en conform geldende voorwaarden, melding aan een centraal      informatie/waarschuwingspunt in de eigen branche (veelal zal zowel aangifte als ontslag een eis zijn voor opname in een waarschuwingsregister)
  • schadevergoeding (dit kan door middel van voeging in het strafproces en/of civiele vordering) 
  • geldboete  (art 7:650 en 7:651 BW)

Twijfelt u over de aanpak van interne criminaliteit overleg dan met uw buurtagent.

[1] Dobbelsteenmethode: elke collega die vertrekt en een 6 gooit maakt jaszakken en tassen leeg.